Piórkowska, J. „ Prezydenci RP Na Uchodźstwie I działalność Polskiej Emigracji niepodległościowej”,. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 45, nr 2, listopad 2018, s. 161-70, doi:10.12775/KLIO.2018.027.