Kłodziński, K. „Kontrowersje wokół Karier dwóch wyzwoleńców Cesarskich – prokuratorów”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 47, nr 4, grudzień 2018, s. 161-79, doi:10.12775/KLIO.2018.055.