Kucharski, A. „Poza światem Tradycyjnego Grand Tour. Wczesnonowożytne podróże Po Europie Północnej I Środkowej”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 45, nr 2, listopad 2018, s. 117-30, doi:10.12775/KLIO.2018.022.