Ładoń, T. „Rozwój Kariery Politycznej Lucjusza Korneliusza Sulli W Latach dziewięćdziesiątych I Wieku Przed Chr”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 47, nr 4, grudzień 2018, s. 9-27, doi:10.12775/KLIO.2018.047.