Siuda, K. Z. „ 22–23 Maja 2018 R”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 45, nr 2, listopad 2018, s. 177-84, doi:10.12775/KLIO.2018.029.