Nieznanowska, J. „Sprawozdanie Z Konferecji «Wczesnonowożytna Medycyna, Historia Naturalna I Filozofia Przyrody (XVI-XVIII): Miejsca Spotkania, Miejsca konfliktu», Poznań, 7-8 XII 2017 Roku”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 43, nr 4, czerwiec 2018, s. 177-83, doi:10.12775/KLIO.2017.053.