Kłodziński, K. „August I Rzym: Pamięć, rytuały I Praktyki życia Codziennego”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 43, nr 4, czerwiec 2018, s. 149-56, doi:10.12775/KLIO.2017.049.