Wołos, M., i E. Klimczyk. „Jak to Strzelcy Nabokowom Kacice Rekwirowali, Czyli O Makrohistorii Odzwieciedlonej W Mikrohistorii”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 43, nr 4, czerwiec 2018, s. 85-105, doi:10.12775/KLIO.2017.046.