Frąś, M. „Książę Kazimierz Konradowic I Kujawy Jego czasów”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 45, nr 2, listopad 2018, s. 131-6, doi:10.12775/KLIO.2018.023.