Wydziałkowska, P. M. „Sprawozdanie Z ogólnopolskiej, Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej ,,Bezczas: Stałość, skostniałość, tradycja’’, Lublin, 9-11 IV 2018 Roku”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 45, nr 2, listopad 2018, s. 171-5, doi:10.12775/KLIO.2018.028.