Kułacz, S. „Uwagi Na Temat służby Stanisława Maczka W Armii Austro-węgierskiej”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 48, nr 1, marzec 2019, s. 89-104, doi:10.12775/KLIO.2019.005.