Burdzy, D. „Szlachta W Sandomierzu W XVI I Na początku XVII Wieku”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 42, nr 3, marzec 2018, s. 31-56, doi:10.12775/KLIO.2017.027.