Zielecka-Mikołajczyk, W. „The Activity of the Orthodox Nobility from the Eparchy of Przemyśl on Behalf of the Orthodox Church in the 17th Century”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 44, nr 1, wrzesień 2018, s. 41-55, doi:10.12775/KLIO.2018.003.