Dziuba, A. „Marek Celiusz Rufus. Polityk późnej Republiki Rzymskiej”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 45, nr 2, listopad 2018, s. 3-19, doi:10.12775/KLIO.2018.016.