Marchlewicz, K. „Paweł Hamera, Wielki Głód W Irlandii 1845–1852 W świetle Prasy Angielskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, Ss. 300, Ryc. 111”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 41, nr 2, grudzień 2017, s. 155-60, doi:10.12775/KLIO.2017.021.