Centek, J., i S. Kułacz. „Nieudana Historia Udanego Rejsu”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 41, nr 2, grudzień 2017, s. 139-53, doi:10.12775/KLIO.2017.020.