Kłusek, M. „Nadzwyczajny Podatek Od Wzbogacenia Wojennego wynikającego Ze zobowiązań Prywatnoprawnych I Publicznych powstałych Przed 1 września 1939 Roku”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 41, nr 2, grudzień 2017, s. 99-124, doi:10.12775/KLIO.2017.018.