Stępiński, M. „Kompleks Olimpijski W Berlinie W 1933 Roku – Geneza Koncepcje I Cele. Idea Olimpijska W III Rzeszy W Procesie Stabilizacji reżymu Narodowosocjalistycznego Cz. 2”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 41, nr 2, grudzień 2017, s. 75-98, doi:10.12775/KLIO.2017.017.