Czuguj, T. „Ksiażę Roman Mścisławowicz W Rusko-Polskich Stosunkach Z Drugiej połowy XII Wieku”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 41, nr 2, grudzień 2017, s. 31-52, doi:10.12775/KLIO.2017.015.