Fic, A., i J. Wojdon. „Obraz Historii Polski W Narracjach dolnośląskich maturzystów”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 41, nr 2, grudzień 2017, s. 13-29, doi:10.12775/KLIO.2017.014.