Gołaszewska-Rusinowska, D. M. „Sprawozdanie Z III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków, 11-14 X 2017 Roku”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 43, nr 4, czerwiec 2018, s. 167-73, doi:10.12775/KLIO.2017.051.