Sińczak, T. „Sprawozdanie Z IV Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, Toruń, 17–19 V 2017 Roku”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 40, nr 1, wrzesień 2017, s. 187-93, doi:10.12775/KLIO.2017.012.