Mróz, S. „Maciej Matwijów, Mieczysław Gębarowicz (1893–1984). Uczony I Opiekun Narodowych dóbr Kultury, Warszawa 2013, Ss. 543”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 40, nr 1, wrzesień 2017, s. 178-85, doi:10.12775/KLIO.2017.011.