Kodzik, J. „Oświeceniowe Idee Gospodarcze a Religia W Korespondencji Polskiej Magnaterii Z Odnowioną Jednotą Braci Morawskich Z Herrnhut”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 40, nr 1, wrzesień 2017, s. 67-99, doi:10.12775/KLIO.2017.004.