Skiepjan, A. A. „Pogrzeb Janusza Radziwiłła (1579–1620)”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 40, nr 1, wrzesień 2017, s. 3-30, doi:10.12775/KLIO.2017.001.