Balcerek, M. „Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Twierdze Osiemnastowiecznej Europy. Spotkanie 2: Od Vaubana Do Montalemberta», Częstochowa, 22–23 IX 2017”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 52, nr 1, kwiecień 2020, s. 191-8, doi:10.12775/KLIO.2020.013.