Wiślicz, T. „Bunt chłopski W Starostwie Libuskim W Latach 1755–1758”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 25, nr 2, sierpień 2013, s. 143-67, doi:10.12775/KLIO.2013.019.