Perłakowski, A. „ Kontrakt dzierżawny Salin królewskich W 1736 R”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 25, nr 2, sierpień 2013, s. 117-42, doi:10.12775/KLIO.2013.018.