Ciesielski, T. „Potencjał Militarny Rzeczypospolitej Obojga Narodów W Okresie Polskiej Wojny Sukcesyjnej 1733–1735. Wybrane Aspekty”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 25, nr 2, sierpień 2013, s. 81-116, doi:10.12775/KLIO.2013.017.