Appel, H. „Agnieszka Dziuba, Klodia Metelli. Literacki Portret Patrycjuszki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-197-9, Ss. 315”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 39, nr 4, maj 2017, s. 153-9, doi:10.12775/KLIO.2016.049.