Pluta, E. „Środowisko Rodzinne Krakowskich Norbertanek Ze Zwierzyńca - Przyczynek Do Badań Nad składem Osobowym konwentów żeńskich (XVII–XVIII w.)”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 39, nr 4, maj 2017, s. 77-96, doi:10.12775/KLIO.2016.045.