Zaleska, I. „Między Realizmem a Apostazją narodową. Koncepcje Prorosyjskie W Polskiej myśli Politycznej, Red. Maciej Zakrzewski, Wydawnictwo Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2015, ISBN: 978-83-64753-20-6, Ss. 399”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 38, nr 3, marzec 2017, s. 166-70, doi:10.12775/KLIO.2016.040.