Konieczka-Śliwińska, D. „Od podręcznika Drukowanego Do Elektronicznego. Koncepcja Dydaktyczna Szkolnego podręcznika Historii W Polsce I próby Jej Modernizacji W Drugiej połowie XX I Na początku XXI Wieku”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 21, nr 2, kwiecień 2012, s. 77-92, doi:10.12775/KLIO.2012.021.