Duży et al, W. „Noty Bibliograficzne”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 18, nr 3, wrzesień 2011, doi:10.12775/1206.