Dzianisava, V. „Единорогъ: Материалы по военной истории Восточной Европы эпохи Средних веков и Раннего Нового Времени, М.: Квадрига, 2009”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 18, nr 3, wrzesień 2011, s. 161-7, doi:10.12775/KLIO.2011.052.