Sroka, S. A. „Zapomniany Przodek św. Stanisława Kostki”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 18, nr 3, wrzesień 2011, s. 131-40, doi:10.12775/KLIO.2011.047.