Czwołek, A. „Służba Wojskowa alumnów W PRL (na przykładzie 54. Szkolnego Batalionu Ratownictwa Terenowego W Bartoszycach)”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 18, nr 3, wrzesień 2011, s. 103-30, doi:10.12775/KLIO.2011.046.