Goclon, J. „Rząd Władysława Grabskiego (23 VI–24 VII 1920 r.), skład, działalność I Pozycja Wobec Rady Obrony Państwa”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 18, nr 3, wrzesień 2011, s. 75-102, doi:10.12775/KLIO.2011.045.