Wojciechowski, P. „Datacja Rzymskich Inskrypcji Sakralnych: Kryteria wewnętrzne”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 18, nr 3, wrzesień 2011, s. 3-16, doi:10.12775/KLIO.2011.042.