Szarafin, A., i M. Tomaszewski. „Sprawozdanie Z Konferencji Naukowo-Metodycznej «Mniejszości Wyznaniowe I Etniczne W Regionie Kujawsko-pomorskim», Toruń, 29 X 2015”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 37, nr 2, grudzień 2016, s. 199-04, doi:10.12775/KLIO.2016.027.