Tomaszewski, M. „Jacek Kowalkowski, Wybiccy Herbu Rogala Od XVI Do XX Wieku. Studium Genealogiczno- majątkowe, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-7181-906-3, Ss. 455”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 37, nr 2, grudzień 2016, s. 180-4, doi:10.12775/KLIO.2016.023.