Meus, K. „Kongres Kupiectwa Polskiego W Toruniu W 1933 Roku W świetle archiwaliów Lwowskich”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 37, nr 2, grudzień 2016, s. 125-40, doi:10.12775/KLIO.2016.018.