Gzella, G. „Redaktorzy Zapomnianej «Gazety Kościańskiej/Polskiej» (do 1914 Roku)”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 37, nr 2, grudzień 2016, s. 87-100, doi:10.12775/KLIO.2016.016.