Duży, W. „Noty Bibliograficzne”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 16, nr 1, marzec 2011, s. 281, doi:10.12775/1171.