Roszak, S. „Historia – Polityka – Edukacja”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, t. 16, nr 1, marzec 2011, s. 139-48, doi:10.12775/KLIO.2011.007.