[1]
M. Forycki, „Szlachta wokółbałtycka w ujęciu encyklopedystów”, KLIO_CPDPiP, t. 35, nr 4, s. 85–99, maj 2016.