[1]
W. Duży i E. Wesołek, „[Sprawozdanie z konferencji «Dzieciństwo i starość w historiografii»]”, KLIO_CPDPiP, t. 33, nr 2, s. 163–167, grudz. 2015.