[1]
J. Pielas, „Kariery urzędnicze i pozycja społeczno-majątkowa podkomorzych ziemskich w Małopolsce w XVI–XVII wieku na tle porównawczym”, KLIO_CPDPiP, t. 32, nr 1, s. 31–57, wrz. 2015.