[1]
W. Pawlik-Kwaśniewska, „Reszut-ha-jachid trzech kobiet. O siedemnastowiecznej autobiografii (Natalie Zemon Davis, Kobiety na marginesach. Trzy siedemnastowieczne życiorysy, tłum. B. Hlebowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, ss. 392”, KLIO_CPDPiP, t. 24, nr 1, s. 183–192, kwi. 2013.