[1]
D. Drzewiecka i M. Niedźwiedzka, „Sprawozdanie z konferencji «Kraków – Norymberga – Praga. Elity miast w średniowieczu i epoce nowożytnej. Pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność», Kraków 16–17 X 2014”, KLIO_CPDPiP, t. 31, nr 4, s. 241–246, maj 2015.